Bemanningsföretag erbjuder rätt lärare

Svensk skola har alltid legat i framkant globalt – något som till mångt och mycket kan förklaras av en genomtänkt pedagogik och, kanske framförallt, välutbildade lärare. Det senare är naturligtvis nyckeln till det mesta. Att en lärare har rätt kunskaper är en sak – men att läraren i fråga även klarar av att förmedla dessa till, mer eller mindre, vetgiriga elever är en helt annan och däri ligger också den svenska vägen. Svenska lärare har tålamod, de har olika nycklar till att nå varje individ och de har ofta en förmåga att hitta den gyllene vägen mellan piska och morot.

Men, finns det trots detta anledning till oro? Definitivt. Man kan inte leva på gamla meriter och det finns en elefant i rummet som måste få en strålkastare på sig: lärarbristen. Faktum är att läraryrket tappat i status och att fler utbildade lärarvikarier väljer andra yrken. Detta som en följd av att man inte får undervisa i den mån man vill; mycket av tiden går istället åt till att administrera, planera och att utföra olika uppgifter som egentligen – kan man tycka – borde göras av någon annan.

Det är allvarligt och att många skolor idag har problem med att rekrytera lärarevikarie är ett underbetyg till hela samhället. Men, att det är svårt att rekrytera är inte synonymt med att lektioner uteblir och att undervisnings ställs in. Faktum är att någonting gott fötts ur detta också – nämligen det faktum att många bemanningsföretag har lärare som anställda och där skolor kan hyra deras tjänster.

Lärarvikarier trivs att arbeta via bemanningsföretag

Hur kan detta vara positivt – kan man verkligen förespråka att bemanningsföretag skor sig på skolor genom att hyra ut lärare? Ja, det kan man – åtminstone om man väljer att se saken ur fler än ett perspektiv. För: det handlar om att bemanningsföretag ofta ger sina lärare bättre villkor. Låt oss förklara detta genom några punkter:

  • Bättre lön. En behörig lärare får ofta en högre lön av ett bemanningsföretag än av en skola. Det kan skilja så mycket som 10.000 kronor i månaden.
  • Bättre arbetsmiljö. Ett bemanningsföretag kan se till en lärare och dennes behov. Det innebär konkret att man kan förhandla bort administration, planering och att vara exempelvis rastvakt under en arbetsdag. Fokuset läggs på undervisningen och där borde den vanliga skolan kanske ta lärdom? Genom detta får skolan en högmotiverad lärare som verkligen vill göra ett gediget jobb som går ut på att undervisa och att undervisa endast.
  • Större valfrihet. Lärare är – liksom alla andra yrkesgrupper – inte ett yrke som behöver utspela sig på samma arbetsplats genom ett helt yrkesliv. Ombyte förnöjer och ger ofta ny energi. Ett bemanningsföretag kan erbjuda sina lärare nya miljöer och nya utmaningar hela tiden.

Vi ska även tillägga att en skola per se inte behöver göra något nedköp och se det som en förlust att vända sig till ett bemanningsföretag för att hyra en lärarvikarie i Stockholm. Definitivt inte. Som vi sa ovan: den lärare man får kommer att vara motiverad och driven att göra ett riktigt bra jobb. Dessutom så slipper man ta tag i en tidskrävande rekryteringsprocess. Vi ska inte gå händelserna i förväg och säga att detta är framtiden. Vi nöjer oss med att säga att tjänsten definitivt fyller ett hålrum som kanske aldrig borde uppkommit.

Author: archadmin

Kommentera