Många tydliga fördelar med pirisolering

I dagens läge så har fler och fler börjat se över vad man kan göra för att bidra till en bättre miljö och minska på de utsläpp som skapat det klimathot som hänger över oss. Detta gäller både företag, privatpersoner och inom alla tänkbara branscher. Så även inom byggnads- och isoleringsbranschen.

Ett av de mest tydliga exempel som kan ges gällande detta handlar om så kallad pirisolering och denna typ av isolering verkar ha löst problematiken som finns i Sverige och andra länder med ett lite kallare klimat. För, hur kan man isolera utan att det blir på tok för tjockt och hur kan man få en byggnad att behålla värmen utan att kostnaden blir för dyr.

Väldigt mycket tyder på att pirisolering är nyckeln till denna eviga fråga. Gällande utsläppen så ska vi säga att ungefär 40% av världens utsläpp av CO2 kommer från uppvärmning och kylning av byggnader; med rätt isolering så minskas utsläppen radikalt och genom att använda pirisolering så har man också en av de absolut bästa lösningarna. Det är även en isolering som både är miljövänlig vid tillverkning och som går att återvinna.

Utöver denna tydliga och – för oss alla – viktiga fördelen så kan vi även nämna ytterligare några sådana som påvisar varför just pirisolering är framtidens lösning. En framtid som redan är här och som är fullt möjlig att använda. Detta även för hus och byggnader vars isolering är av annat material – pirisolering är lätt att efterkonstruera också. Här följer några av våra utlovade fördelar:

Pirisolering är brandklassat

  • Smälter inte vid brand. Med brandkatastrofen i London i minnet så kan man se vilka följder som kan komma om isoleringen börjar smälta. Dessutom så droppar inte pirisolering vid bränder.
  • Brandhämmande egenskaper och låg rökutveckling.
  • Upp till 90% lättare än mineralull. Det ger ett lättare material som i sin tur underlättar transporter, läggning och övrig hantering.

Author: archadmin

Kommentera