Ta hjälp med rekrytering till inköp

Företag som behöver anställa till viktiga positioner kan ganska snabbt upptäcka att det finns problem i att hitta rätt kompetens. Ska man rekrytera till inköp så kommer man ganska snart bli varse om att den tjänst man lägger ut kommer att få extremt många sökande. Att arbeta inom inköp är populärt och det är också ett arbete som många vill arbeta med – eller som man redan jobbar inom. Men, det handlar också om att få tag på rätt person.

Professionell rekrytering vid inköp är något som man nästan alltid tjänar på. Rollen som inköpare är för viktig för att man ska chansa och välja en person som kanske känns okej.

Vid rekrytering till inköp så är okej inte bra nog: en kandidat ska kännas perfekt, ha rätt meriter och vara en person som förstår företagets behov – samtidigt som den också ska kunna göra vissa nödvändiga förändringar och därigenom spara in pengar och exempelvis öka försäljning och omsättning.

Så fungerar inköp jobb

Att ta hjälp med rekrytering innebär att jobbet med alla intervjuer av intressanta kandidater sker av en extern partner. Detta innebär också att partnern kommer att använda det egna kontaktnätet för att hitta en kandidat som passar in på den detaljerade beskrivning ni som företag presenterat.

Idag är exempelvis headhunting långt ifrån ovanlig vid rekrytering inköp. Detta innebär att rekryteringsföretaget undersöker hur det ser ut inom andra företag: vem sköter inköpen där och hur kan man eventuellt locka över denne framgångsrike person till ett nytt, spännande inköp jobb?

Detta kombineras även med att man redan har kandidater som sökt liknande arbeten inom inköp tidigare. Dessa kanske inte passade just då, för just den klienten – men de kanske är som klippt och skurna för den tjänst inom inköp som ni erbjuder.

Genom professionell rekrytering för viktiga positioner – som inköp är – så sparar man tid, man sparar pengar och man får också, i de flesta fall, exakt den person man behöver.

Author: archadmin

Kommentera